Forældrebestyrelsen

Vi har en forældrebestyrelse med 5 forældre repræsentanter.

Formand for bestyrelsen er Line Christiansen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Andreas Høyer Jørgensen

Gregers Bo Olsen

Kamilla Lykke Monby

Louise Marlene Kongslev