Årshjul

Januar:

Nytårskur onsdag d. 10.1

Samlinger

Tema: Fastelavn

Skolebørn og skoleopgaver

Februar

Børnhaven fylder 25 år og Connie har 25-års jubilæum 1.2

Fastelavn

Vinterferie

Samlinger

Skolebørn og skoleopgaver

Marts

Tema: Påske

Påskefrokost 21.3

Samlinger

Påskefrokost

Skolebørn og skoleopgaver

April

Tema: Dannelse

Skolebørn og skoleopgaver

Åbent hus arrangement 15.4

Samlinger

Forældresamtaler (skolebørn) Slut April – start Maj

Arbejdsdag i børnehaven 15.4

Maj

Tema: Dannelse

Bedsteforældredag

Skolebørn og skoleopgaver

Tema: Haletudser

Samlinger

Juni

Tema: Insekthoteller

Skolebørn og skoleopgaver

Koloni

Familieaften

Samlinger

Juli

Sommerferie hygge, ture

August

Sprogteste storgruppen

September

Samtaler med kommende skolebørn uge 40

Tema: Bondegårdsdyr – afsluttes med høst fest i oktober

Forældremøde samt Generalforsamling

Samlinger

Oktober

Høstfest

Bag for en sag

Pædagogisk weekend for personalet

Samtaler for de restende børn slut oktober

Samlinger

Skolebørns samlinger starter sidst i oktober

November

Julegave værksteder

Fokus med at holde varmen – aktiviteter for at holde varmen – fokus på bevægelse

Samlinger

December

Bedsteforældredag

Tema: Jul

Julefrokost

Kirketur

Samlinger

Lucia