Aktiviteter i børnehaven

Aktiviteter i børnehaven er forskellige fra uge til uge. De kan være både planlagte og spontane for at give børnene rum til medbestemmelse.

Gennem vores aktiviteter kan børnene bl.a. opleve

 Fællessamlinger med forskellige temaer

 Bål – både til mad, hygge og til at varme os ved

 Sanglege, spil, historiefortælling og god tid til leg

 Kreative aktiviteter – både ude og inde

 Forberedelse af eftermiddagsmad til hele børnehaven

 Snitte pinde

 Værksted med mulighed for at save og hamre

Fri leg

Hulebygning