Værdigrundlag

Hos os lægger vi vægt på

 At børnehaven er et rart sted at være, for både børn og voksne
 At alle børn får mulighed for at deltage i fællesskaber og bliver gode til at indgå i relationer
 At børnene får mange gode naturoplevelser, både hjemme i haven og på ture, således at de får glæde ved og respekt for naturen
 At børnene oplever, at de har en overskuelig hverdag med udfordringer og plads til at lege og eksperimentere
 At børnene oplever nærværende og anerkendende voksne
 Almen dannelse, høflighed og respekt for hinanden, både store og små imellem
 At børnene får tid til at fordybe sig og har rolige stimulerende rammer, således at deres trivsel, udvik- ling og læring har optimale vilkår
 At vores børnesyn er præget af positivitet, glæde og en tro på, at alle børn er unikke
 At den frie leg og aktiviteter fremmer børnenes selvværdsfølelse og er med til at gøre dem selvhjulpne
 At have et godt og åbent forældresamarbejde